TIM99 d.o.o.

Milorada Jovanovića 5
11000 Beograd

PIB : 17231928
Matični broj : 100039639

Tel : (011)7558787
Fax : (011)7552132
e-mail : tim99@eunet.rs
webpage: www.tim99.net

Maloprodajni i veleprodajni objekti

Beograd | Bulevar Zorana Djindjića 166A |