Basta promet d.o.o.

Orešković Marka 5
21131 Petrovaradin

PIB : 8605653
Matični broj : 100803254

Tel : (021)6433897 
Fax : (021)6433897 
e-mail :
webpage: www.bastapromet.rs

Maloprodajni i veleprodajni objekti

Novi sad | Gundulićeva 11 |