Novosti u udruženju

11/04/2014

Održana skupština UnoDroP-a

  Udruženje distributera pića – UnoDroP, 11.04.2014. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu, održalo je svoju redovnu godišnju skupštinu. Pored usvajanja finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju kako udruženja tako i njegovih članova osnivača, donošenja strateških odluka za poslovanje u narednoj godini, ova skupština je bila i izbornog karaktera jer se svake druge godine bira novi predsednik skupštine, predsednik nadzornog odobra, članovi nadzornog odbora i izvršni direktor.  Novi - stari predsednik skupštine je gospodin Veroljub Mijailović, vlasnik kompanije Ide Voz, novi predsednik nadzornog odbora je gospodin Steva Kočalka, vlasnik kompanije Valor i dosadašnji izvršni direktor UnoDroP-a, članovi nadzornog odobra su gospoda Ivan Čvorović – vlasnik kompanije Mivex, Ljubinko Trifunović – vlasnik kompanije Virdžinija, Bojan Janjić – vlasnik kompanije NT Bolero, Veroljub Mijalilović – vlasnik kompanije Ide voz i predsednik skupštine UnoDroP, Vladan Krčadinac – vlasnik kompanije Weifert STR i Zoran Milosavljević – vlasnik kompanije Vaske Import. Za novog izvršnog direktora nadzorni odbor postavio je gospodina Aleksandra Vukovića dosadašnjeg direktora za nabavku i prodaju UnoDroP-a.  Na skupštini je ocenjeno da je 2013 godina bila izuzetno izazovna i teška za poslovanje ali da su svi članovi uspeli da je završe za pozitivnim poslovnim rezultatom i profitabilno posluju kao i sam UnoDroP. U 2014 godini očekuje se ista poslovna klima te su predvidjanja da se, i pored dobrih rezultata u prvom kvartalu, ne može očekivati ozbiljniji oporavak tržišta već da će se poslovni rezultat kretati u okvirima 2013 godine.

  Članovi UnoDroP-a najavili su dalje širenje maloprodajne mreže na teritorijama na kojima posluju i veći fokus ka HOREKA kupcima ne bi li na taj način nadoknadili pad prodaje u veleprodaji uslovljen gašenjem poddistributera i malih kupaca i nastavili uspešno poslovanje svojih kompanija