Novosti u udruženju

28/04/2014

IN Store - Udruženje distributera pića objavilo poslovne rezultate

28.04.2014 Svi članovi udruženja distributera pića UnoDroP uspeli su da završe 2013. godinu pozitivnim poslovnim rezultatom, uprkos činjenici da je ovaj period bio izazovan za poslovanje. U 2014. godini očekuje se slična poslovna klima, ocenjeno je na redovnoj godišnjoj skupštini udruženja.

Osim usvajanja finansijskog izveštaja udruženja i njegovih članova osnivača, na skupštini su donete strateške odluke za poslovanje u narednoj godini, a izabrani su novi predsednik skupštine, predsednik nadzornog odobra, članovi nadzornog odbora i izvršni direktor, koji se biraju svake druge godine.

Novi-stari predsednik skupštine je Veroljub Mijailović, vlasnik kompanije Ide Voz, novi predsednik nadzornog odbora je Steva Kočalka, vlasnik kompanije Valor i dosadašnji izvršni direktor UnoDroPa. Članovi nadzornog odobra su Ivan Čvorović, vlasnik kompanije Mivex, Ljubinko Trifunović, vlasnik kompanije Virdžinija, Bojan Janjić, vlasnik kompanije NT Bolero, Veroljub Mijalilović, vlasnik kompanije Ide voz i predsednik skupštine UnoDroP, Vladan Krčadinac, vlasnik kompanije Weifert STR i Zoran Milosavljević, vlasnik kompanije Vaske Import. Za novog izvršnog direktora nadzorni odbor postavio je Aleksandra Vukovića, dosadašnjeg direktora za nabavku i prodaju UnoDroPa.

Članovi UnoDroPa najavili su dalje širenje maloprodajne mreže na teritorijama na kojima posluju, kao i veći fokus ka HoReCa kupcima, ne bi li na taj način nadoknadili pad prodaje u veleprodaji, uslovljen gašenjem poddistributera i malih kupaca.

Link ka objavi